Пошук...

Тематика засідань МОПЛАН РОБОТИ ШМО ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
 НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРОБЛЕМНА ТЕМА МІСТА:
Забезпечення якості функціонування освітнього простору району через організацію методичного супроводу змісту навчально-виховного процесу.
Напрямки роботи:
1)    удосконалення змісту навчально-виховного процесу з реалізації завдань Державних освітніх стандартів базової загальної середньої та початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти;
2)    впровадження в практику роботи навчальних закладів міста інноваційних технологій навчання і виховання, стимулювання ініціативи педагогічних колективів у науково-дослідницької і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованої на оновлення, розвиток і модернізацію навчально-виховного процесу на основі принципів державно-громадського управління;
3)    реалізація проектного підходу для вдосконалення системи науково-методичного, інформаційного забезпечення професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів міста Запоріжжя;
4)    методичне супроводження реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, удосконалення системи сімейно-родинного виховання на основі регіональних традицій; 
5)    створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, дітей з інтелектуальними та творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та соціально змістовного лідерського руху;
6)    удосконалення соціально-психологічного супроводження системи освіти міста, розвиток та підтримка актуальних напрямів роботи фахівців соціально-психологічної служби, супровід антикризового консультування, впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами; 
7)    модернізація єдиного навчального контенту освітньої системи міста, впровадження сучасних форм та методів використання інформаційно-комунікативних та хмарних технологій в навчально-виховному процесі, здійснення моніторингу результативності цієї діяльності.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РАЙОНУ:
Забезпечення якості функціонування освітнього простору району через організацію методичного супроводу змісту навчально-виховного процесу.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ:
Створення в навчальному закладі умов для реалізації Державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА МО ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ:
Особливості розвитку критичного мислення учнів на уроках природничого циклу за умов модернізації освітньої галузі.

Засідання 1. Від 31.08.2018.

з/п
Тема засідання
Строки виконання
Виконавці
1.
Аналіз роботи МО вчителів природничого циклу за 2017-2018 н.р.
28 травня 2018 р.
Кузьменко В.А.
2.
Особливості організації освітньо-виховного процесу з предметів природничого циклу в ЗНЗ у 2018-2019 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів природничого циклу.
29 серпня 2018 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
3.
Ознайомлення із особливостями чинних програм для 6-9 класів предметів природничого циклу.

29 серпня 2018 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
4.
Планування роботи ШМО вчителів природничого циклу на 2018-2019 навчальний рік.

01-10 вересня 2018-2019 н.р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
5.
Обговорення вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу.
31 серпня 2018 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І.
6.
Залучення вчителів та учнів до участі в конкурсі «Геліантус-вчитель», «Геліантус-2018» та «Колосок».

Протягом року
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В. Гук І. Ю.
7.
Організація роботи з молодим учителями.
Протягом року
Кузьменко В.А.
8.
Перевірка та узгодження календарно-тематичних планів на перший семестр 2018-2019 н.р.
Вересень 2018 р.
Кузьменко В.А.

Засідання 2.
з/п
Тема засідання
Строки виконання
Виконавці
1.
Підготовка і проведення І етапу (шкільного) олімпіад.
Жовтень 2018 р.
Вчителі предметники.
2.
Аналіз результатів проведення шкільних предметних олімпіад.
Жовтень 2018 р.
Вчителі  предметники.
3.
Підготовка і участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та МАНі.
Листопад 2018 р.
Вчителі предметники.
4.
Підготовка та проведення конкурсу «Геліантус-2018».
Жовтень-листопад 2018 р.
Кузьменко В.А.
5.
Підготовка вчителя до впровадження мультимедіа на уроках біології, хімії, географії та екології. Доцільність та ефективність використання ІКТ.
Протягом року
Кузьменко В.А., Бабкова О.О., Вонярха Я.О.
6.
Обмін досвідом з питання вдосконалення методів викладання практичної частини програм. Відвідування  майстр - класів, з використання кейс-технологій, елементів STEM.
Жовтень - грудень 2018 р.
Кузьменко В.А., Шкоденко О.А., Кукса А.В.
7.
Розвиток експериментальних вмінь, дослідницьких навичок та активізація компетентнісної підготовки учнів на уроках біології, хімії, географії та екології.
Вересень - лютий 2018-2019 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.

Засідання 3.
з/п
Тема засідання
Строки виконання
Виконавці
1.
Робота з обдарованими дітьми в школі. Розвиток інтересу школярів до вивчення природничих наук.
Протягом року
Бойко Л.М., Кузьменко В.А., Бабкова О.О., Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
2.
Психолого – педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми.
Вересень –грудень
Пелих Т.О.
3.
Аналіз результатів участі учнів у ІІ етапі та підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та МАНі.
Грудень
Вчителі  предметними.
4.
Складання та затвердження текстів семестрових контрольних робіт.
Грудень 2018 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
5.
Підготовка моніторингу за перший семестр.
Грудень 2018 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
6.
Участь у роботі РМО.
Січень 2019 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М.

Засідання 4.

з/п
Тема засідання
Строки виконання
Виконавці
1.
Проведення предметного тижня: відкритих уроків, виховних заходів.

Квітень 2019 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
2.
Обговорення проведених уроків та виховних заходів.

Квітень 2019 р.
Кузьменко В.А., Бойко Л.М., Бабкова О.О.,  Савіч І.О., Шкоденко О.А., Кукса А.В., Гук І. Ю.
3.
Підготовка до ДПА, звільнення від ДПА.
Березень-травень 2019 р.
Вчителі предметники.

        
Засідання 5.

з/п
Тема засідання
Строки виконання
Виконавці
1.
Моніторинг дослідження знань за ІІ семестр, рік.
Травень 2019 р.
Вчителі -предметники.
2.
Виконання планів ШМО за 2018-2019 н.р. і визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік.
Травень 2019 р.
Вчителі -предметники.

Немає коментарів:

Дописати коментар